Racicbg

+359-887-715-586

racicinfo_bg@yahoo.com

РАЧИЧ EUROBUS BG
ЕКСПЕРТ В АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

Условия на пътуване партньори

В цената не билета е включен следния багаж:

Ръчен багаж до 5 кг. с размери в сантиметри 30x40x20 или общ сбор от размери 90 см.
Чекиран багаж, предназначен за превоз в багажно отделение на автобуса до 30 кг. с общи размери(сбор от размерите) до 180 см или 80x60x40 см.

– Пътникът има право на предплатен(заплатен при покупка на билета) допълнителен багаж (втори багаж)предназначен за превоз в багажното отделение на автобуса до 30 кг с размери 80x60x40 см или сбор от размерите до 180 см, който се заплаща на цени както следва:
10 евро при пътуване на разстояние до 1500 км.;
15 евро за пътуване на разстояние от 1501-3000км.;
20евро за пътуване на разстояние над 3000 км.

-В случай, че Пътникът избере да заплати допълнителния багаж(втори багаж)предназначен за превоз в багажното отделение на автобуса до 30 кг с размери 80x60x40 см или сбор от размерите до 180 см на място (при шофьора) непосредствено преди отпътуване цените се променят, както следва:
15 евро при пътуване на разстояние до 1500 км.;
20 евро за пътуване на разстояние от 1501-3000км.;
25 евро за пътуване на разстояние над 3000 км.

Срокове за презаверки и анулации

Валидността на закупен двупосочен билет е 6/шест/ месеца, считано от дата на започване на пътуването по първата посока.

При презаверка, анулации или отказ на пътуване при еднопосочен билет са в сила следните правила и се дължат следните такси от Пътника:
-до 7 дни преди датата на отпътуване от начална точка – без такса при презаверка и при анулация.
-от 7 дни до 48 часа преди датата на отпътуване – без такса при презаверка, а при анулация – такса от 10% от стойността на билета, която се удържа от Превозвача от стойността на билета за възстановяване.
-от 48 часа до 1 час преди отпътуване – Пътникът заплаща такса от 10% от стойността на билета при презаверка, а при анулация – такса от 30% от стойността на билета, която се удържа от Превозвача от стойността на билета за възстановяване.
-По-малко от 1 час преди отпътуване и до 1 час след отпътуване – Пътникът заплаща такса от 20% от стойността на билета при презаверка, а при анулация 50% от стойността на билета се удържа от Превозвача.
-над 1 час след отпътуване, билетът се счита за използван и не се възстановяват суми на Клиента.
Всеки пътник има право на една презаверка. Презаверен билет не може да бъде анулиран, ако не бъде използван и не се възстановяват суми на Клиента.

*При презаверка, анулации или отказ на пътуване при двупосочен билет са в сила следните правила и се дължат следните такси от Пътника:
-Преди да бъде използвана първата посока на билета са валидни условията за еднопосочен билет. След използване на първа посока се допускат анулации до 24 часа преди началото на второто пътуване, като на пътника се възстановява до 50% от стойността на билета от неизползваната втора посока, която стойност не се равнява на половината от общата стойност на двупосочния билет, а се определя съгласно цената на закупения билет за втора посока към датата на пътуване.
-След използване на първа посока, при двупосочен билет се допуска презеверка, за която са в сила условията за презаверка на еднопосочен билет и от Пътника се дължат таксите за презаверка на еднопосочен билет, изчислени върху стойността на билета за втората посока, която стойност не се равнява на половината от общата стойност на двупосочния билет, а се определя съгласно цената на закупения билет към датата на пътуване.
-Всеки пътник има право на една презаверка. Презаверен билет не може да бъде анулиран, ако не бъде използван и не се възстановяват суми на Клиента.
-Билетите без фиксирани дати за пътуване, подлежат на заверка. Заверката се извършва според наличните свободни места в автобусите за желаната дата. В случай на липса на места в автобуса за желаната дата , Пътникът е необходимо да избере друга дата според наличните свободни места. Превозвачът не носи отговорност в случай на липса на свободни места за втора посока и не възстановява суми при отказ от пътуване по такава причина.
-Пътници с отворените билети, без първоначално определена дата за връщане, които не са заверили предварително(преди желаната дата на пътуване) своите билети за дата на пътуване за втората посока, могат да бъдат приети за превоз по изключение в зависимост от наличните свободни места в автобуса.
-Двупосочните билети без фиксирана дата за връщане са валидни в рамките на 6 (шест) месеца от деня на започване на пътуването за първата посока.

В цената не билета е включен следния багаж:

-1 куфар до 30 кг с размери на куфара 100/60/30 см и една ръчна чанта (борден багаж).

За превоз на един допълнителен багаж се заплащат 10 лв., а за всеки следващ – по 20 лв, доколкото не съществуват други тарифи през периода на пътуването.

Допълнителен багаж се превозва само при капацитетни възможности в автобуса.

 

Срокове за презаверки и анулации:

-за промени до 72 часа преди началото на пътуването се удържат 20% неустойка от общата цена на билета;

-в срок между 72 или 24 часа преди тръгване се удържат 60%;

-в срок по-малък от 24 часа – общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет.

Двупосочните билети са валидни в рамките на 6 месеца. Билети без фиксирани дати за пътуване подлежат на заверка в бюрата на превозвача или на неговите партньори в чужбина.           За фиксирането на дата се заплаща еднократна такса от 5 лв.

Необходимо е потвърждение на датата на пътуване, особено в случаите на по-продължителен период между първоначалната резервация и датата на втора посока (връщането).

Билети без нанесени дати за връщане се приемат и обработват само при наличните свободни места в автобуса

В цената не билета е включен следния багаж:

Моля, имай предвид, че за някои маршрути е възможно правилата за багажа да имат изключения. Ще получите повече информация за разрешения багаж за пътуването си в процеса на резервиране от офисите ни.

1 ръчен багаж – 7 kg · 42×30×18 cm

1 пътнически багаж – 20 kg · 80×50×30 cm

Допълнителен багаж :

Взимане на допълнителен  багаж в автобуса е свързано с по-високи такси. Затова препоръчваме да го добавите/заявите  преди началото на пътуването си,  колкото е възможно по-рано, тъй като мястото за багаж в превозното средство е ограничено.

Цената варира от  7,99лв до 38лв

Наличността на място и таксата за багаж се различава в зависимост от маршрута, линията, времето и начина на резервация.

Примерни багажи:

20 kg · 80 × 50 × 30 cm -8,79лв

Специален багаж /Това включва големи музикални инструменти, спортен багаж и др.

30 kg · 240 cm (x + y + z)-13,99лв / Ширина (z)+височина (x)+дължина (y) = макс. 240cm

-Възможност за резервиране на седалки:

Цената за резервация на седалка зависи от вида седалка и разстоянието на пътуването:-

От 2,99 до 19,99

Срокове за презаверки и анулации:

 • При анулиране най-малко 30 дни преди отпътуване-0лв / издава се ваучер за последващо ползване на сумата.

При анулиране между 14 и 29 дни преди отпътуване – 2лв такса + издаване на ваучер ваучер за останалата сума

 • При анулиране между 3 и 13 дни преди отпътуване 10 лв такса + издаване на ваучер  за останалата сума

–      При анулиране по-малко от 3 дни преди отпътуване 14 лв такса + издаване на ваучер за останалата сума

Възможни са изключения от правилата в зависимост от превозвача включен в системата на Фликсбус – за повече информация от офиса, издал билета.

В цената не билета е включен следния багаж:

– куфар и ръчна чанта на човек/  максимален размер на куфара 100/60/30.

Всеки допълнителен багаж се заплаща. Допълнителен багаж може да се вземе само ако има достатъчно място в багажното отделение на  автобуса.

Срокове за презаверки и анулации:

-анулация,  направена до 72 часа преди отпътуване,  се удържат 10%  от цената на билета;

– анулация  направена от 72ч. до 24ч. преди отпътуване , се удържат 50% от цената на билета;

При  по-малко от 24 ч. – сумата не се възстановява, което важи и за изгубен или откраднат билет.

Валидността на двупосочните билети е 180 дни. Двупосочни билети с отворена дата на връщане се приемат по изключение и в зависимост от свободните места в автобуса. При липса на свободни места в автобуса превозвачът не носи отговорност.

В цената не билета е включен следния багаж:

-един куфар и ръчна чанта.

-допълнително се заплаща:

за 2-ра чанта – 10 лв.; за 3-та чанта – 20 лв.; за всяка следваща по 30 лв.

Срокове за презаверки и анулации:

– до 72 часа – неустойка 10%;

– между 72-24 часа – неустойката е 50%;

-под 24 часа – стойността на билета не се възстановява, което е валидно и в случай на загубен или откраднат билет.

Анулации и възстановяване на втора посока от двупосочен билет, не се допускат.

-За презаверка датата на пътуване се доплаща 30 лв.

Двупосочните билети са валидни в рамките на 12 месеца. Билети без фиксирани дати за пътуване, подлежат на заверка  7 дни преди датата на пътуване. Билети без нанесени дати за връщане се приемат при изключение, в зависимост от наличните свободни места в автобуса.

В цената не билета е включен следния багаж:

-Ръчен багаж-теглото му не трябва да превишава 5кг. и габаритите му(дължина, ширина и височина) да не са повече от 50/30/15см.

– Куфар: Сбора от габаритите му(дължина, ширина и височина) не трябва да превишава 160см

Срокове за презаверки и анулации:

Промяна датата на пътуване:

– При промяна датата на пътуване се заплаща такса по определена тарифа.

– Промяна датата на пътуване може да се прави до 24 часа преди пътуването.

Неустойки при анулация(отказ от пътуване).

В деня на пътуването и след това, стойността на билета не се възстановява.

Неустойки при анулация на еднопосочни билети.

– При повече от 2 дни преди деня на отпътуването, се удържат 10% неустойка от цената на билета.

– При по-малко от 2 дни преди деня на отпътуването, се удържат 50% неустойка от цената на билета.

Неустойки при анулация на двупосочени билети.

– Преди да е използвана първата посока са валидни условията по анулация при еднопосочен билет.

– След като е използвана първата посока се възстановява разликата от цената на двупосочния и еднопосочния билет, като:

– При нанесена дата на връщане и при повече от 2 дни преди деня на отпътуването, се удържат 10% от разликата в цената на двупосочния и еднопосочния билет.

– При нанесена дата на връщане и при по-малко от 2 дни преди деня на отпътуването, се удържат 50% от разликата в цената на двупосочния и еднопосочния билет.

– При не нанесена дата на връщане, се удържат 10% от разликата в цената на двупосочния и еднопосочния билет.

Домашни животни

 1. Кучета

-Задължително, независимо от размера на кучето, при качването в автобуса собственикът трябва да носи със себе си наморник и каишка. При отсъствието на такива кучето няма да бъде допуснато в автобуса.

1.1. Големи кучета

Собственика им трябва да заплати билиет за кучето на стойност 50% от стойноста на основният билет за съответната дестинация.

1.2. Малки кучета, които заемат място в автобуса.

Ако собственикът  желаe  кучето да ползва мястото до него, трябва да заплати билет за кучето на стойност 50% от стойността на основният билет за съответната дестинация.

1.3. Малки кучета, които не заемат място в автобуса.

Собственика им трябва да заплати билет за кучето по определена тарифа. Под „не заема място в автобуса” се има в предвид: кучето да седи в собственика си, така че да не пречи на пътуващия до него пътник или да пътува в клетка или в транспортна чанта за кучета, която да се сложи под седалката на собственика.

 1. Котки

Задължително котките трябва да са поставени в клетка или в транспортна чанта за котки. Без да са в клетка или в транспортна чанта, котки не се допускат в автобуса.

2.1. Котки които заемат място в автобуса.

Ако собственикът желаe  да ползва мястото до него за клетката или транспортната чанта с котката, трябва да заплати билет за котката на стойност 50% от стойността на основният билет за съответната дестинация.

2.2. Котки които не заемат място в автобуса.

Собственикът им трябва да заплати билет за котката по определена тарифа. Под „не заема място в автобуса” се има в предвид: клетката или транспортната чанта с котката да седи в собственика или под седалката на собственика, така че да не пречи на пътуващия до него пътник

В цената не билета е включен следния багаж:

– 1куфар с размер не по-голям от 60х90х40 см и тегло до 30 кг,

– 1 брой ръчен багаж с размери не по-голям от 40х20х40 см и тегло до 7 кг.

Допълнителен багаж може да се превозва само ако има възможност и се таксува отделно по

валидната към момента тарифа на Превозвача

Срокове за презаверки и анулации:

 • Смяната на датата на отпътуване може да се извърши не по-късно от 24 часа преди посоченото пътуване, при наличие на свободни места за желаната от Пътника нова дата и срещу предоставен лично от него билет.

-При използван двупосочен билет в едната посока не може да се прави анулация за втората посока. В случай, че втората посока не се използва от клиента, той няма никакво право да претендира за връщане на суми.
– при отказ от пътуване направен до 24 часа преди датата на пътуване – 50% от стойността на билета;
– при отказ от пътуване, направен по-малко от 24 часа преди датата на пътуване, суми не се възстановяват.

В цената не билета е включен следния багаж:

-Ръчен багаж- размери 45 см х 35 см х 20 см и тегло 5 кг

Пътнически багаж

До 3-и единици багаж, теглото на всяка единица не трябва да превишава 30 кг.

Обемът се разпределя по следния начин:

-За 1(една) единица багаж линейните размери трябва да не превишават 50*50*80 см включително колела, джобове и дръжки.

-За 2(две) единици багаж линейните размери на всяка единица  не трябва да превишават 65*30*45 см, включително колела, джобове и дръжки.

-За 3 (три) единици багаж линейните размери не трябва да превишават 20*55*60 см

При наличието на свободно място в автобуса може да се превозва не повече от 2 единици допълнителен багаж на пътник. В случай на една единица допълнителен багаж линейния размер не трябва да превишава 50*50*80 см, за две единици линейният размер на всяка единица не трябва да превишава 40*50*50 см. 65*30*45 см, включително колела, джобове и дръжки.

-За всяка допълнителна единица багаж пътникът заплаща в брой сумата от 30 EUR (до 30 кг).

– За всяка единица багаж, параметрите на която превишават допустимите размери посочените, пътникът заплаща в брой сумата от 20 EUR

Срокове за презаверки и анулации:

-Отказ от пътуване трябва да се оформи не по-късно от 1.5 час преди тръгването на автобуса./за анулиране се  свържете се с офис или използвайте начина на анулиране изписан в билета /.

При несвоевременен отказ от пътуване, компенсация не се изплаща.Купувайки двупосочен билет, пътникът има право на отказ от цялото пътуване(отиване и връщане) или от обратната посока, отказ от пътуване само на отиване е невъзможно.

-При отказ от пътуване по-рано от 24 часа до тръгването на автобуса се връща 70% от стойността на пътуването.

-При отказ от пътуване в периода на време от 24 часа до 1.5 час от посоченото в билета време на тръгване се връщат 50% от стойността на пътуване.

  –При отказ от пътуване по-късно от 1.5 час до посоченото в билета време на тръгване, а също така и след тръгването на автобуса пари за неизползвано пътуване не се връщат.

В цената не билета е включен следния багаж:

 • 2 куфара с максимално тегло 20 кг. или максимални размери 100/60/30 см., както и ръчен багаж с малки размери.
 • Всеки допълнителен багаж се заплаща по определена тарифа; допълнителният багаж може да бъде превозен само при капацитетни възможности на автобуса.

Срокове за презаверки и анулации:

 • Глоба за смяна на дата – глоба има в случаите, когато се променя датата на пътуване на двупосочен билет с вече фиксирани дати. Връщане на пари няма при намалени вече билети. Внимание! Промяна на дата може да се направи само от касите от където е закупен билета.
 • Всяко желание за промяна се приема до 48 часа преди пътуването и се заплаща -10 евро.
 • Не се налагат глоби до 30 минути от издаването на билета; таксува се анулирането на билета – 10 евро
 • При връщане на билет 48 часа преди началото на пътуването се удържа 20% от стойността на билета.
 • При връщане на билет между 48 и 24 часа преди тръгване се удържа 50% от стойността на билета.

В случай на искане за анулация в срок по-малък от 24 часа – общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет.

В цената не билета е включен следния багаж:

 • 1 куфар и една и 1 малка ръчна чанта. Допълнителният багаж се таксува по 5 EURO на чанта. Не се разрешава превозването на обемисти предмети,  както и превоз на животни.

Срокове за презаверки и анулации:

– при отказ от пътуването до 72 часа преди началото на пътуването се удържа неустойка – 10% от общата стойност на билета

-при отказ от пътуването в срок между 72 и 24 часа преди часа на тръгване се удържат 50%, при отказ от пътуване в срок по-малък от 24 часа се удържа общата стойност на билета, което е валидно в случай на загубен или откраднат билет.

Двупосочен билет е валиден в срок от 6 месеца. Датата на валидността на билета се счита от датата на издаване на билета. Билет без фиксирана дата за връщане подлежи на заверка в бюрата на Превозвача или неговите партньори в чужбина. Заверката трябва да бъде извършена възможно най-рано или 5 дни преди датата на пътуване. Билет без указана дата за връщане се приема при наличие на свободни места в автобуса. Цената на билета е тази, което е в сила в денят на издаване на билета.

В цената не билета е включен следния багаж:

Личният багаж на пътника може да се състои от един куфар и една ръчна чанта.

Срокове за презаверки и анулации:

Пътуващият има право да поиска да бъде променена датата и/или часа на пътуването по закупен билет в срок до 12 часа преди деня и часа на пътуване, посочени в билета.

– Закупеният билет подлежи на презаверка само веднъж.

Двупосочният билет е валиден в срок до един месец от закупуването му.

– Билетите без фиксирани дата и час на връщане е необходимо да бъдат заверени един ден преди деня на пътуването, като това може да стане в билетните каси на превозвача или на неговите партньори.

– Заверката е възможна при наличието на свободни места в автобуса за желаните от пътуващия дата и час. В случай на неосъществено пътуване само в едната посока на двупосочния билет, стойността му или части от нея не се възстановяват.

-За анулация от 36 часа до 12 часа преди пътуването от съответната спирка пътникът дължи неустойка в размер на 20% от стойността на билета.

-За анулация на билет по малко от 12 часа преди отпътуването от съответната спирка и в случай че пътникът не предприеме пътуването по причини, които не са свързани с неизпълнение задълженията на превозвача, стойността на билета не се възстановява.

В цената не билета е включен следния багаж:

Личният багаж на пътника може да се състои от един куфар и една ръчна чанта.

Срокове за презаверки и анулации:

  -при отказ от пътуване  до 72 часа преди началото на пътуването се удържат 10% неустойка от  цена на билета;

  -при отказ от пътуване  между 72 или 24 часа преди тръгване се удържат 50%;

  – при отказ от пътуване  направен под  24 часа –  стойността на билета не се възстановява

Двупосочен билет е валиден в рамките на 90 дни от датата на пътуване.

В цената не билета е включен следния багаж:

Личният багаж на пътника може да се състои от един куфар и една ръчна чанта.

Срокове за презаверки и анулации:

  -при отказ от пътуване  до 3 дни преди началото на пътуването се удържат 10% неустойка от  цена на билета;

  -при отказ от пътуване  между 72 или 24 часа преди тръгване се удържат 50%;

  – при отказ от пътуване  направен под  24 часа –  стойността на билета не се възстановява

Контакти

За повече информация се свържете с нас.