Racicbg

+359-887-715-586

racicinfo_bg@yahoo.com

РАЧИЧ EUROBUS BG
ЕКСПЕРТ В АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

Пътни застраховки​

Фирма Рачич предлага всички необходими застрахователни услуги при пътуване в страната или в чужбина​

Медицински застраховки за пътуване в чужбина

Медицински застраховки за пътуване в чужбина с осигурен асистанс

С нашата полица Вие получавате

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА ЗА ОНАСЛЕДЯВАНЕ 1000 ЕВРО
РАЗХОДИ ЗА НЕОТЛОЖНО МЕДИЦИНСКО ЛЕЧЕНИЕ, НАЛОЖЕНО ОТ ЗЛОПОЛУКА ИЛИ АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ
РАЗХОДИ ЗА МЕДИЦИНСКО ТРАНСПОРТИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ, НАЛОЖЕНО ОТ ЗЛОПОЛУКА
РАЗХОДИ ЗА НЕОТЛОЖНО МЕДИЦИНСКО ЛЕЧЕНИЕ, НАЛОЖЕНО ОТ ЗЛОПОЛУКА ИЛИ АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ
АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ
СПЕШНО СТОМАТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
ОТСТЪПКИ:

- При група от 11 до 30 лица -10%
- При група от над 30 лица - 20%

НАДБАВКИ:

За лица на възраст от 65 до 70 години премията се увеличава с 50%; от 71 до 75 години със 100%; от над 75 години с 200%

Контакти

За повече информация се свържете с нас.