Racicbg

+359-887-208-506

racicinfo_bg@yahoo.com 

РАЧИЧ EUROBUS BG
ЕКСПЕРТ В АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

Условия на пътуване линии Рачич

 • Наличието на билет у пътника означава, че е съгласен с условията на пътуване и е проверил данните в билета си.
 • Превозвачът има право без предупреждение да променя указаното в билета място, съгласно ценовата категория. При спор пътник-превозвач, се прилагат правилата от сайта: www.racicbg.com
 • Пътникът е длъжен да се яви лично 30 минути преди отпътуване в офис Рачич за проверка на документ за пътуване, регистрация на билет и чекиране на багаж. При неспазване на горепосоченото условие претенциите на пътника за превоз отпадат и мястото му може да бъде освободено за продажба .
 • Условията на пътуване в билета са частична извадка.
 • Не се допуска пътуване на деца под 15 години без пълнолетен придружител.
 • Не се допуска превоз на домашни любимци.
 1. С издаването на поименен билет фирма „СП-Рачич с-ие“СД сключва договор за превоз на пътника и личния му багаж /1 куфар (60x40x80см-30кг.) и 1 ръчна чанта (40х20х30см-5кг.)/ с автобус по посочения маршрут и поема  отговорност съгласно чл.42-48 от ЗАП. Втори багаж се превозва при свободно място в автобуса  и се заплаща 5€/10лв.Наличието на билет у пътника означава, че  е съгласен с условията на пътуване  и е проверил данните в билета си. Превозвачът няма отговорност за грешни данни в билета, след като билета е приет от пътника.
 2. Двупосочен билет важи 1 година. Датата за връщане се фиксира 7 дни предварително. Втора посока от двупосочен билет не се възстановява след пропътувана първа посока. Билетът може да се върне: до 72ч. преди отпътуване с неустойка -10%; между 72ч. и 24ч.с неустойка -40%. При по-малко от 24ч., билет не се възстановява. При пропуснато пътуване по уважителни причини, по изключение се допуска възстановяване до 30% от стойността на билета, след  представяне на съответните документи. При анулиране на билет платен по банков път,  фирмата връща сумата по банков път и удържа начислените банкови такси. При анулиране на билет платен онлайн или с карта , фирмата възстановява сумите по картата от която е направено плащането в срок от 14 дни. Дубликат на билет се издава срещу 30лв. Пререзервация е възможна веднъж, до 24ч. преди отпътуването безплатно и втора, последна пререзервация срещу такса 20лв.Таксата за презаверка се заплаща  минимум 1 ден преди пътуването. Пререзервация направена от 24ч. до 2ч. преди отпътуване е възможна срещу 50% от цената на билета, със срок на пътуване до 2 месеца. Пътник презаверил билет няма право да го анулира и да има претенции за № място, както и за пътуване с прекачване.
 3. Билетите са разделени в ценови категории. Билет със запазено място. Билет с намаление с подлежащо на промяна  място: предни места от №5 до №28 и задни места от №29 до №49. Намаленията за място не са гарантирани при заплащане на билета в деня на пътуване. При двупосочен билет, мястото за съответната категория е гарантирано в двете посоки, само ако датата на връщане е фиксирана при закупуване на билета. Превозвачът има право без предупреждение да променя указаното в билета място в рамките на категорията. Всеки пътник има право на 1 намаление. Пътникът е длъжен да изисква за пътуването си издаване на билет и стикер за багаж и платените от него суми  да се отразени в билета. Пътникът е длъжен да представи документ, удостоверяващ правото му на отстъпка.
 4. Пътуване от Германия, Чехия, Словакия се изпълнява с предварителна резервация на тел: +359 887 208 506; +359 885 616 830; +359 889 707 597. Разписанието за междинните спирки е ориентировъчно. Възможни са закъснения. Всички часове са в местно време. Превозвачът има право да променя маршрута по време на изпълнение на курса, във връзка със задължителното спазване на законовите изисквания за работа и почивка на шофьорите. В сайта е предоставен достъп до GPS система за проследяване на движението на  автобуса в реално време. В тази връзка  превозвачът не отговаря за информиране на клиента с обаждане или смс, за отклонения, свързани с разписанието на автобуса. При  закъснения, изменения на спирка по обективни причини и неосъществяване на връзка с други превозни средства, фирмата не носи отговорност и не дължи обезщетения. При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача, се възстановява само неосъществената част от маршрута и не се дължат други обезщетения.
 5. Пътник с билет е застрахован в рамките на пътуването за риска „Злополука”. Фирмата не носи отговорност: за застраховка „живот“ и „медицински разноски“; за паспортни и митнически неуредици; както и за не чекиран багаж, за изгубен, забравен, откраднат багаж преди качване и след слизане от автобуса. Фирмата не носи отговорност и не дължи обезщетение за кражба, загуба, увреждане на ценни вещи, пари, документи, техника и др., които не се допускат за превоз в багажното отделение. За съхранение на ръчния багаж отговаря лично пътника. Фирмата превозвач не извършва превоз на непридружавани пратки и не разглежда жалби в тази връзка, при нерегламентирани договорки с шофьори и служители. Превозвачът препоръчва на пътника  да застрахова багажа си преди пътуване..
 6. Фирма „СП-Рачич сие“ СД превозва пътници с валиден документ за самоличност даващ им право за пътуване в Шенген. Превозвачът има право едностранно да прекрати договора с пътника и откаже пътуване, ако същият не притежава документ за самоличност, даващ му право за пътуване в Шенген или в екипажа на автобуса има подозрения, че документите му за пътуване са недостатъчни и могат да създадат проблеми и забавяне на границите. Също така и ако пътника е с неподходящо облекло, агресивен, под влияние алкохол и  упойващи вещества. В автобуса е забранено хранене, пушене и употреба на алкохол. Пътниците носят имуществена отговорност за нанесени от тях щети или замърсявяне в автобуса, независимо с умисъл или по непредпазливост и заплащат веднага такса  в размер на стойността на щетата, но не по малко от 100лв. Ползването на предпазен колан при пътуването е задължително и глобите се заплащат лично от нарушителя. WC в автобуса се ползва от пътници със здравословни проблеми и деца. От съображения за сигурност ключът за WC е при шофьора. Автобусите разполагат с 2 врати. Предната врата е служебна и се използва от шофьорите и контролните органи. Качване и слизане на пътниците е позволено от втора врата. Почивките са регламентирани на определени места. При изтичането им автобусът тръгва и закъснелите пътници продължават пътуването самостоятелно без право на компенсация. Пътникът е длъжен сам да слезе на спирката вписана в билета. Превозвачът не дължи обезщетение в случай че, пътникът пропусне своята спирка на пътуване. В този случай пътникът дължи заплащане на разликата в цената на билета до спирката на слизане. Ако пътникът откаже да доплати се третира като пътник без билет.
 • Рекламации се приемат само в писмен вид с копие от билета, в 7 дневен срок от датата на пътуване. Срокът за отговор е 30 дни. За функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до комфорта на пътуване, (Wi-Fi, DVD, WC, USB, AC и др.) превозвачът не носи гаранции и не са обект на рекламации.
 • Резервации по линия Рачич се правят на място в офиси Рачич, по телефон в работно време и по имейл и са активни до деня преди пътуване.
 • Всички клиенти, които пътуват с автобуси Рачич ползват преференции и отстъпки при предварително плащане директно в офиси Рачич, Оn-line , по банков път или по Изипей.

Контакти

За повече информация се свържете с нас.