Racicbg

+359-887-715-586

racicinfo_bg@yahoo.com

РАЧИЧ EUROBUS BG
ЕКСПЕРТ В АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

Условия на пътуване линии Рачич

 • Наличието на билет у пътника означава, че е съгласен с условията на пътуване и е проверил данните в билета си.
 • Промяна на дата на пътуване и анулиране на билет се заявяват само писменно / имейл, вайбър и др./. При спазване условията на пътуване.
 • Превозвачът има право без предупреждение да променя указаното в билета място, съгласно ценовата категория. При спор пътник-превозвач, се прилагат правилата от сайта: www.racicbg.com
 • Пътникът е длъжен да се яви лично 30 минути преди отпътуване в офис Рачич за проверка на документ за пътуване, регистрация на билет и чекиране на багаж. При неспазване на горепосоченото условие претенциите на пътника за превоз отпадат и мястото му може да бъде освободено за продажба .
 • Условията на пътуване в билета са частична извадка.
 • Не се допуска пътуване на деца под 15 години без пълнолетен придружител.
 • Не се допуска превоз на домашни любимци.
 1. С издаването на поименен билет фирма „СП-Рачич с-ие“СД сключва договор за превоз на пътника и личния му багаж /1 куфар (60x40x80см-30кг.) и 1 ръчна чанта (40х20х30см-5кг.)/ с автобус по посочения маршрут и поема  отговорност съгласно чл.42-48 от ЗАП. Втори багаж се превозва при свободно място в автобуса  и се заплаща 5€/10лв.Наличието на билет у пътника означава, че  е съгласен с условията на пътуване  и е проверил данните в билета си. Превозвачът няма отговорност за грешни данни в билета, след като билета е приет от пътника.
 2. Двупосочен билет важи 1 година. Датата за връщане се фиксира 7 дни предварително. Втора посока от двупосочен билет не се възстановява след пропътувана първа посока. Билетът може да се върне: до 72ч. преди отпътуване с неустойка -10%; между 72ч. и 24ч.с неустойка -40%. При по-малко от 24ч., билет не се възстановява. При пропуснато пътуване по уважителни причини, по изключение се допуска възстановяване до 30% от стойността на билета, след  представяне на съответните документи. При анулиране на билет платен по банков път,  фирмата връща сумата по банков път и удържа начислените банкови такси. При анулиране на билет платен онлайн или с карта , фирмата възстановява сумите по картата от която е направено плащането в срок от 14 дни. Пререзервация е възможна веднъж, до 24ч. преди отпътуването безплатно и втора, последна пререзервация срещу такса 20лв.Таксата за презаверка се заплаща  минимум 1 ден преди пътуването. Пререзервация направена от 24ч. до 2ч. преди отпътуване е възможна срещу 50% от цената на билета, със срок на пътуване до 2 месеца. Пътник презаверил билет няма право да го анулира и да има претенции за № място, както и за пътуване с прекачване. Смяна на име- срещу такса от 20лв. // тези условия са валидни при закупени билети директно от превозвача //
 3. Билетите са разделени в ценови категории. Билет със запазено място. Билет с намаление с подлежащо на промяна  място: предни места от №5 до №28 и задни места от №29 до №49. Намаленията за място не са гарантирани при заплащане на билета в деня на пътуване. При двупосочен билет, мястото за съответната категория е гарантирано в двете посоки, само ако датата на връщане е фиксирана при закупуване на билета. Превозвачът има право без предупреждение да променя указаното в билета място в рамките на категорията. Всеки пътник има право на 1 намаление. Пътникът е длъжен да изисква за пътуването си издаване на билет и стикер за багаж и платените от него суми  да се отразени в билета. Пътникът е длъжен да представи документ, удостоверяващ правото му на отстъпка.
 4. Пътуване от Германия, Чехия, Словакия се изпълнява с предварителна резервация на тел: +359 887 208 506; +359 885 616 830; +359 889 707 597. Разписанието за междинните спирки е ориентировъчно. Възможни са закъснения. Всички часове са в местно време. Превозвачът има право да променя маршрута по време на изпълнение на курса, във връзка със задължителното спазване на законовите изисквания за работа и почивка на шофьорите. В сайта е предоставен достъп до GPS система за проследяване на движението на  автобуса в реално време. В тази връзка  превозвачът не отговаря за информиране на клиента с обаждане или смс, за отклонения, свързани с разписанието на автобуса. При  закъснения, изменения на спирка по обективни причини и неосъществяване на връзка с други превозни средства, фирмата не носи отговорност и не дължи обезщетения. При неосъществяване на пътуването по вина на превозвача, се възстановява само неосъществената част от маршрута и не се дължат други обезщетения.
 5. Пътник с билет е застрахован в рамките на пътуването за риска „Злополука”. Фирмата не носи отговорност: за застраховка „живот“ и „медицински разноски“; за паспортни и митнически неуредици; както и за не чекиран багаж, за изгубен, забравен, откраднат багаж преди качване и след слизане от автобуса. Фирмата не носи отговорност и не дължи обезщетение за кражба, загуба, увреждане на ценни вещи, пари, документи, техника и др., които не се допускат за превоз в багажното отделение. За съхранение на ръчния багаж отговаря лично пътника. Фирмата превозвач не извършва превоз на непридружавани пратки и не разглежда жалби в тази връзка, при нерегламентирани договорки с шофьори и служители. Превозвачът препоръчва на пътника  да застрахова багажа си преди пътуване..
 6. Фирма „СП-Рачич сие“ СД превозва пътници с валиден документ за самоличност даващ им право за пътуване в Шенген. Превозвачът има право едностранно да прекрати договора с пътника и откаже пътуване, ако същият не притежава документ за самоличност, даващ му право за пътуване в Шенген или в екипажа на автобуса има подозрения, че документите му за пътуване са недостатъчни и могат да създадат проблеми и забавяне на границите. Също така и ако пътника е с неподходящо облекло, агресивен, под влияние алкохол и  упойващи вещества. В автобуса е забранено хранене, пушене и употреба на алкохол. Пътниците носят имуществена отговорност за нанесени от тях щети или замърсявяне в автобуса, независимо с умисъл или по непредпазливост и заплащат веднага такса  в размер на стойността на щетата, но не по малко от 100лв. Ползването на предпазен колан при пътуването е задължително и глобите се заплащат лично от нарушителя. WC в автобуса се ползва от пътници със здравословни проблеми и деца. От съображения за сигурност ключът за WC е при шофьора. Автобусите разполагат с 2 врати. Предната врата е служебна и се използва от шофьорите и контролните органи. Качване и слизане на пътниците е позволено от втора врата. Почивките са регламентирани на определени места. При изтичането им автобусът тръгва и закъснелите пътници продължават пътуването самостоятелно без право на компенсация. Пътникът е длъжен сам да слезе на спирката вписана в билета. Превозвачът не дължи обезщетение в случай че, пътникът пропусне своята спирка на пътуване. В този случай пътникът дължи заплащане на разликата в цената на билета до спирката на слизане. Ако пътникът откаже да доплати се третира като пътник без билет.

  Програма лоялност 

  “Пътувай повече”.

  Как работи:

  Събирате точки с всеки предварително закупен билет.

  В зависимост от дестинацията на пътуване, събирате определен брой точки във виртуална клиентска карта. Натрупаните точки може да използвате за закупуване на бонус билет на  стойност 9,78лв./ застраховка пътникомясто/.

  Клиентска карта се издава безплатно: в офис на фирма Рачич-Eurobus*BG или като попълните форма за заявка на www.racic.bg /тук / след създаване на онлайн профил.

  Номерът на картата е идентичен с телефонния номер въведен при  първата Ви регистрация, и с Вашето име. Без номер карта не може да ползвате събраните точки, както и при несъответствие между номер и име. Събраните точки не могат да се прехвърлят към друга карта или име, както и да се осребряват в парична стойност.  “Пътувай повече”.

  Членството в програмата „Пътувай повече“ започва от датата на регистрацията /тук / . Валидността стартира от датата на покупка на билет от програмата “Пътувай повече”, носещ определен брой точки. След една календарна година неизползваните точки стават невалидни.

  За събиране на бонус точки при онлайн закупуване на билет е необходимо пътника да бъде вписан в своя профил, да попълни форма за издаване на нова карта или свързване на съществуваща /тук/.

  При закупуване на билет от офис на фирма Рачич-Eurobus*BG, събиране на бонус точки става само при  предварително предоставяне на номера на клиентската карта.

  Пътникът сам следи събрания брой точки: във фискалния бон, електронен билет или в профила си на сайта www.racic.bg.

  *Билет до Словакия и Чехия = 15 точки.  105 точки Ви дават право на еднопосочен бонус билет до Словакия или Чехия на стойност 9,78 лв./ застраховка пътникомясто/

  *Билет до Германия = 20 точки.   120 точки Ви дават право на  еднопосочен бонус билет до Германия на стойност 9,78 лв.  /застраховка пътникомясто /

  Закупен билет  в автобуса не носи бонус точки. Бонус билет се заявява минимум един ден преди пътуване в офис на фирма Рачич-Eurobus *BG и през личния Ви акаунт в сайта www.racic.bg

  Бонус билет не подлежи на анулиране, презаверка и смяна на име.

  В програматата „ Пътувай повече“ не се включват лица под 12 години.

  Фирма Рачич-Eurobus*BG си запазва правото да актуализира условията по програмата без предупреждение.

  Следете новостите в сайта www.racic.bg.

 • Рекламации се приемат само в писмен вид с копие от билета, в 7 дневен срок от датата на пътуване. Срокът за отговор е 30 дни. За функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до комфорта на пътуване, (Wi-Fi, DVD, WC, USB, AC и др.) превозвачът не носи гаранции и не са обект на рекламации.
 • Резервации по линия Рачич се правят на място в офиси Рачич, по телефон в работно време и по имейл и са активни до деня преди пътуване.
 • Всички клиенти, които пътуват с автобуси Рачич ползват преференции и отстъпки при предварително плащане директно в офиси Рачич, Оn-line , по банков път или по Изипей.

Контакти

За повече информация се свържете с нас.