Racicbg

+359-887-715-586

racicinfo_bg@yahoo.com

РАЧИЧ EUROBUS BG
ЕКСПЕРТ В АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

Импресум

За компанията

„СП Рачич с-ие“ СД

„СП Рачич с-ие“ СД е фирма  учредена  съгласно законите на Република България, регистрирана в търговския регистър при Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК) 040308461

Седалище и адрес на управление в България

4135  Войводиново

Ул. „ Запад“ 46

Комплекс Рачич

Адрес за кореспонденция

България

4135 Войводиново

Ул. „ Запад“ 46

Комплекс Рачич

Управител София Рачич

ЕИК040308461

BG040308461

Email

racic_bg@yahoo.com

Контакти

За повече информация се свържете с нас.