Racicbg

+359-887-715-586

racicinfo_bg@yahoo.com

РАЧИЧ EUROBUS BG
ЕКСПЕРТ В АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

БАНКОВИ СМЕТКИ

Банкови сметки: Фирма „СП-Рачич сие“ СД Банка „Уни Кредит Булбанк“ Банкови сметки: в лева: BG05UNCR75271054676012 в евро: BG46UNCR75271454676017 Фирма „СП-Рачич сие“ СД Банка „Райфайзенбанк „ Банкова сметка: в лева: BG91RZBB91551085008909 BIC: RZBBBGSF В платежното нареждане в полето „основание за плащане“ задължително се посочва името на пътуващия, датата и направлението.

Контакти

За повече информация се свържете с нас.