Racicbg

+359-887-715-586

racicinfo_bg@yahoo.com

РАЧИЧ EUROBUS BG
ЕКСПЕРТ В АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ

Пътуване с деца

Необходими документи за пътуване в чужбина на непълнолетни деца, които са само български граждани

    1.Лична карта или международен паспорт

-Малолетните деца (до 14 г.) могат да пътуват в чужбина с български международен паспорт.

-Непълнолетните деца (от 14 г. до 18 г.) могат да пътуват в чужбина с международен паспорт или с лична карта

  1. Нотариално заверена декларация- писмено съгласие за пътуване в чужбина от родителите на детето.

При пътуване в чужбина с непълнолетно дете без един или двамата родители, освен валиден паспорт или лична карта на детето, задължително на граничните пунктове трябва да се представи за проверка и нотариално заверена декларация за съгласие за пътуване в чужбина на детето от не пътуващия с него родител, респ. от двамата родители, ако и двамата не придружават детето при пътуването.

Дирекция „Български документи за самоличност“ препоръчва при организирано пътуване на малолетни и непълнолетни български граждани в чужбина, непридружени от родител, посоченият в декларацията за пътуване придружител да бъде упълномощаван да подписва документи за издаване на нов български документ за самоличност при възникнала необходимост в случаи на изгубени, откраднати или унищожени лични документи. Според институцията тази точка доста би облекчила пребиваването в чужда държава при възникване на някои от по гореспоменатите ситуации.

На граничния пункт трябва да се представят оригинала на декларацията-съгласие и 2  ксерокопия от нея. Тези копия не е необходимо да са нотариално заверени. Граничните служители правят проверка за съответствие между оригинала и копието, като последното остава при тях.

Когато в населеното място, където живее детето, няма нотариус, декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето може да бъде заверена и от следните лица:

съдията по вписванията при съответния районен съд;

кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник.

Декларацията може да се завери и в българските консулски служби при съответните посолства.

Нотариално заверена декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето НЕ се изисква в следните случаи:

-когато в удостоверението за раждане е вписан само един родител или другият родител е починал – в този случай на граничния пункт се представят оригиналът на акта за раждане, респ. на акта за смърт, както и обикновени ксерокопия на тези документи, които копия не е необходимо да са с нотариална заверка;

 

За всички изключения, когато не се изисква представяне на декларация-съгласие за пътуване в чужбина  или допълнителни документи потърсете професионална консултация от нотариус. / напр.  единият родител е чужд гражданин , когато родителят, който не придружава детето, е лишен от родителски права по съдебен ред, когато в удостоверението за раждане е вписан само един родител или детето е с двойно гражданство и др. /

Контакти

За повече информация се свържете с нас.